Logo szczecińskiego adwokata Michała Kurdzielowicza

Telefon kontaktowy z kancelarią prawniczą


MICHAŁ KURDZIELEWICZ - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwesytetu Szczecińskiego. Tutuł magistra prawa uzyskał broniąc pracy magisterskiej o tematyce medycznoprawnej ("Prawne aspekty przeszczepiania organów"), napisanej pod kierunkiem dra hab. prof. US Henryka Doleckiego.

W latach 2007-2008 pracował w Sądzie Okręgowym w Szczecinie na stanowisku asystenta sędziego, do którego obowiązków należało przygotowywanie projektów orzeczeń, w tym wyroków i ich uzasadnień.

W roku 2009 rozpoczął aplikację adwokacką w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej pod patronatem Adwokata Jana Kubiaka.

W roku 2012 złożył egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

 
 

Kancelaria Adwokacka | Adwokat Michał Kurdzielewicz | ul. Stanisława Więckowskiego 1/8 | 70-411 Szczecin | tel. (+48) 693 868 171 | adwokat@kurdzielewicz.pl